Postet av
Christoffer
Christoffer

Kebony-tre – et spennende materiale

søndag, 19 juni, 2011

Det norske selskapet Kebony står bak en verdensnyhet. Mange års forskning og vilje til nytenking har gitt resultater. Nye løsninger slår gjennom når tiden er inne for dem.


Interessen for former og farger øker og vi mennesker ønsker å sette vårt preg på det vi bygger. Vi ønsker å bruke tid og ressurser til annet enn vedlikehold av hus og hytter. Og – i økende grad – er vi opptatt av miljø- og klima-spørsmål. Derfor er tiden nå inne for fornying.

Kebony har utviklet en metode som på en og samme tid gir arkitekter, byggherrer og håndverkere det de har etterspurt:

• muligheter for moderne og innovative løsninger
• varighet og minimale krav til vedlikehold
• miljøriktighet

Kebony-tre kan erstatte vanlig overflatebehandlet hvitt tre, som må grunnes og males med jevne mellomrom. Det kan erstatte impregnert trevirke og tropisk regnskogtre. De neste tiårene kommer vi derfor til å se denne nye tretypen på stadig nye områder.

Det startet med at noe få arkitekter så de mulighetene Kebony-tre gir. Og mange flere har kommet til. Arkitekter gir byggherrer råd om forhold som blir viktige for byggherren i lang tid fremover. Slike anbefalinger bygger på krevende estetiske, kvalitetsmessige og økonomiske vurderinger.

Det begynte med noen få arkitekter..Kebony-tre gir nye designmessige muligheter. Treet egner seg godt for bruk på fasader, tak, bygnings- messige detaljer og terrasser. Det egner seg også godt for innebruk på for eksempel gulv.

Også de kvalitetsmessige egenskapene er viktige for arkitekter. De gjør at bygg vil tåle klimaet lenger enn andre tresorter. Og det uten grunning og maling. Selv om Kebony-tre er dyrere ved innkjøp enn ubehandlet tre, vil livsløpsøkonomien være konkurransedyktig med andre trematerialer.

Politiske myndigheter er opptatt av miljø- spørsmål, av kombinasjoner av funksjonalitet og estetikk og av tiltak som kan redusere krav til stadig vedlikehold.

Kebony har blitt godt mottatt av for eksempel kommunene, som har valgt Kebony-tre ved opp- føring av flere skolebygg og barnehager. Dermed har de valgt miljøriktig. De har valgt løsninger som gir trivsel og samtidig holdbarhet. Det siste gjør at vedlikeholdsbudsjetter kan brukes til noe annet enn maling og vedlikehold av treflater.

Miljødepartementets handlingsplan 2007-2010

“Regjeringen vil medvirke til at det offentlige går foran som ansvarlig forbruker og etterspør miljø- vennlige varer og tjenester som er tilvirket etter høye og etiske standarder.” “Varer og tjenester velges på bakgrunn av livsløpkostnader, kvalitet og miljøegenskaper.” “ For varer hvor det er utviklet miljømerkingskriterier i regi av Svanen eller EU- blomsten skal disse kriteriene så langt som mulig legges til grunn.”

Fremtiden skapes hele tiden i byggebransjen. Myndigheter og byggherrer stiller stadig nye krav. Arkitekter ser nye muligheter.

Kebony har laget løsninger som passer for dem som ønsker å fornye, kvalitativt, estetisk og miljømessig. Den nye ”trearten” tåler et barskt klima og utvikler en spennende patina i møtet med solen og naturelementene.

Bruksområdet blir dermed stort:

• Ute og inne • Alle typer bygg, fra store nærings- eller skolebygg til en terrasse eller brygge
• De aller fleste bruksområder, fra tak, via vegg-bekledning til gulv

Kebony-tre er et fremtidsvalg i dobbel forstand:

Eieren får en løsning som vil være moderne i mange tiår. Og: Den kommer til å tåle tidens tann langt bedre enn de fleste andre trematerialer.

De fleste lyse tresorter vi kjenner til egner seg for kebonering. I dag benytter vi mest furu, bøk, og ask.

Vi skiller mellom delvis kebonering (se side 11) og gjennomkebonering. Bl.a. egner ask og bøk seg godt for gjennomkebonering, mens furu kun behandles i ytterveden – fordi kjerneveden har god motstandsdyktighet mot råte i seg selv.

Keboneringen fører til en hardhet, motstands- dyktighet mot råte og formstabilitet som er større enn den du finner i de fleste andre trearter.

Den tropiske regnskogen er i ferd med å bli rasert

-Regnskogfondet

“ Den tropiske regnskogen – jordas rikeste naturtype – er i ferd med å bli rasert. Uttaket av tropisk tømmer er i dag på et nivå som er langt over det forsvarlige. Hogstvirksomheten er miljømessig uforsvarlig og tar livsgrunnlaget fra urbefolkning og andre lokale grupper som er avhengig av ressursene i skogen for å overleve.”

Regnskogfondet i sin rapport “Regnskogtømmer i norske farvann”, www.rainforest.no.

Kebony-tre er et miljøvennlig alternativ til tropiske tresorter.Vi benytter kun bærekraftige råvarer ved produksjon av Kebony-tre.

Kebonering er en tidkrevende prosess der egen- skapene i trevirket blir oppgradert. Dermed blir treet mer stabilt og hardere samtidig som levetiden forlenges. Den væsken som benyttes er utvunnet av biomasse.

Trinnene i prosessen:

1. Innsatsstoffer blandes i henhold til patentert oppskrift

2. Væsken tilføres under trykk

3. Tørking av trematerialene

4. Herding av trematerialene ved

oppvarming til over 100o C.

Prosessen er lukket og innsatsvæsken blir resirkulert i produksjonsprosessen. Det benyttes furfurylalkohol, som fremstilles av biologisk avfall fra sukkerrørsproduksjon.

Kebonys patenterte modifiseringsmetoder er utviklet gjennom flere års forskning og utvikling i Norge, Sverige og Canada. I tillegg kommer samarbeid med universiteter og institutter i Tyskland, Nederland, USA og Sør-Afrika. Vi nevner bl.a. NTI, Norsk institutt for skog og landskap i Norge, SP Trätek i Sverige, SHR i Nederland, University of New Brunswick og Woodtech, begge i Canada.

Kebonering gir holdbarhet og styrke

Blant merkbare fordeler fremhever vi slite- styrken, noe som er viktig i alle situasjoner der treverk eksponeres for ytre påvirkning. Ikke minst utsettes gulv, terrasser og brygger for belastninger i det daglige, belastninger som gjerne setter spor.

De mest omtalte fordelene er den meget gode råtebeskyttelsen samt lang levetid. Denne hold- barheten oppnås uten ulemper som tradisjonell impregnering gir. Derfor har vi Svanemerket på den behandlede norske furua. Les mer om Svanemerket og andre miljøutmerkelser på våre hjemmesider.

- I Lund Hagem Arkitekter benytter vi ofte og gjerne tre i våre prosjekter. Vi mener at materialet tre har mange gode egenskaper, sier Einar Hagem.

Når det er mulig, går vi for løsninger som gjør at treet får stå frem på en mest mulig naturlig måte – uten maling eller annen behandling. Tre fungerer også svært bra i møtet med naturen og med andre byggmaterialer, som betong, skifer, stål og glass.

Vi har tidligere testet ut Kebony-tre i en del mindre prosjekter. Vi har også hatt materialprøver liggende en del tid, og har kunnet observere hvordan det utvikler seg over tid i sol, vind og regn. Da vi fikk oppdraget å tegne Quality Spa & Resort Kragerø, anbefalte vi derfor blant annet kebonert furu.

Det vi har lagt vekt på er først og fremst farge- tonen og patineringen som vil finne sted i årene fremover. Vi er opptatt av at fasaden ikke må males eller beises. Dette av vedlikeholdsmessige grunner, men også fordi den røffere material- kvaliteten dermed kommer bedre frem i prosjektet. At impregneringsmetoden her har en dokumentert økologisk profil er svært positivt.

Lund Hagem Arkitekter AS søker å forme en moderne, tidløs arkitektur med tydelige røtter i den nordiske tradisjonen. Dette har gitt firmaet betydelig omtale for sine prosjekter, og også en rekke priser. På dette oppslaget finnes bilder som viser Quality Spa & Resort Kragerø, tegnet av Lund Hagem Arkitekter og åpnet i 2007.

Næringsbygg sender signaler

Medier og omgivelsene for øvrig vil legge merke til om valgene som gjøres er moderne og frem- overskuende. Og om det velges bærekraftige og miljøriktige materialer, oppvarmingsløsninger mm.

Virksomheter er i økende grad seg bevisst at alt de gjør påvirker deres renommé, og at de ikke kan si de er opptatt av miljø dersom de ved sine valg viser noe annet. Kebony blir derfor et riktig valg, også profilmessig.

Villa eller hytte i Kebony-tre

– fordi det er vakkert og riktig

Få valg gir slike muligheter for tilpasninger til individuelle behov og ønsker som Kebony-tre. Om du benytter det på yttervegger, tak, rundt vinduer og dører eller på terrassen, så viser du din sans for kvalitet.

Valg av Kebony-tre er også et miljøvalg. Du kombi- nerer en varighet og styrke som overgår de fleste alternativene som finnes med noe som kan måle seg med teak i vakkerhet, uten å være hentet fra en av verdens sårbare regnskoger.

 

Del artikkelen med andre!

 

Klar for flere spennende artikler? Se nedenfor !